การตั้งค่าเริ่มต้น Spender Network เพื่อใช้งานอย่างง่ายๆ

เมื่อได้เปิดการใช้งาน Spender Network ในเบื้องต้นแล้ว มาในขั้นตอนนี้จะเป็นการสาธิตวิธีการตั้งค่ากลุ่ม อย่างง่ายๆ เพื่อเริ่มใช้งาน Spender Network ได้ทันที