วันนี้ผู้เขียนได้มีโอกาสนำผลทดสอบเครื่องวิทยุสื่อสารSpender TC-1H กับสถานที่จริง ณ.ศูนย์แสดงสินค้าระดับประเทศที่ปัจจุบันได้ใช้งานระบบ Spender Network ด้วยเครื่อง Spender TC-1H มากกว่า 300…

เมื่อได้เปิดการใช้งาน Spender Network ในเบื้องต้นแล้ว มาในขั้นตอนนี้จะเป็นการสาธิตวิธีการตั้งค่ากลุ่ม อย่างง่ายๆ เพื่อเริ่มใช้งาน Spender Network ได้ทันที

Pc Dispatcher Program สำหรับ Spender Network สามารถติดตั้งโดยระบบปฎิบัติการ Window, โดยที่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนและอนุญาตจาก ผู้ดูแลระบบในแต่ละกลุ่มจึงจะสามารถ…

ผู้ใช้งานระบบ Spender Network ครั้งแรก จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนข้อมูลเพื่อส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เปิดใช้งานระบบ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการเพิ่มผู้ใช้งานหรือการต่ออายุการใช้งานระบบ Spender Network ในอนาคต ด้านล่างจะเป็น…

Platform Management:  หมายถึงระบบจัดการเครื่องIP Radioไม่ว่าจะเป็นการตั้งกลุ่ม กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้และกลุ่ม ผ่านหน้าเว็ปไซด์หลัก (https://spendernetwork.com) โดยจะเป็นการตั้งค่าแบบไร้สาย(OTA) โดยไม่จำเป็นต้องนำเครื่องที่ต้องการตั้งค่ากลับมายังคอมพิวเตอร์ที่กำหนดค่าโดยการใช้งานจะต้องมีการลงทะเบียนเพื่อรับชื่อและรหัสผ่านสำหรับเข้าระบบซึ่งจะได้รับข้อความผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ PC Dispatcher: คือโปรแกรมสำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการดูแลการติดต่อของกลุ่มเพื่อเฝ้ารฟัง, รับ-ส่ง…

             หากกล่าวถึงความแตกต่างของเครื่องวิทยุสื่อสารในปัจจุบัน และ เครื่องวิทยุสื่อสารในระบบ IP Radio จะพบว่ามีจุดมุ่งหมาย…

Shopping cart

0

No products in the cart.