Spender Network กับการใช้งานในสถานการณ์จริง

วันนี้ผู้เขียนได้มีโอกาสนำผลทดสอบเครื่องวิทยุสื่อสารSpender TC-1H กับสถานที่จริง ณ.ศูนย์แสดงสินค้าระดับประเทศที่ปัจจุบันได้ใช้งานระบบ Spender Network ด้วยเครื่อง Spender TC-1H มากกว่า 300 เครื่อง ด้วยโจทย์ที่มีอยู่ 3 เรื่องที่ทางเจ้าของสถานที่มีปัญหาในการใช้งาน

  1. การใช้งานของเครื่องวิทยุสื่อสารในระบบปัจจุบัน สัญญาณไม่ครอบคลุมพื้นที่

โดยปัจจุบันทางศูนย์แสดงสินค้าได้ใช้งานวิทยุสื่อสาร 245 MHz ซึ่งพื้นที่ใช้งานมีขนาดใหญ่และมีพื้นที่ที่มีชั้นใต้ดินมากถึง 3 ระดับ (B1-B3) และมากไปกว่านั้น ภายในพื้นที่มีห้องที่เก็บมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้เกิดคลื่นหนาแน่นรบกวน ถึงขนาดที่ว่าต่างกันเพียงแค่ 10 ก้าว ก็ไม่สามารถ รับ-ส่ง สัญญาณกับห้องคอนโทรลได้

  • มีกลุ่มที่ต้องการสนทนาเป็นจำนวนมากกว่า 10 กลุ่ม และต้องการพูดคุยกันอย่างอิสระ 

เนื่องด้วยเป็นศูนย์การแสดงสินค้าขนาดใหญ่ ทำให้มีแผนกต่างๆจึงต้องมีการพูดคุยประสานงานกันตลอด และด้วยจากปัญหาข้อแรกผู้ใช้หลายคนจำเป็นต้องส่งข้อความผ่านศูนย์คอนโทรล เป็นเหตุให้ต้องมีการทวนสัญญาณข้อความการสนทนาและต้องหมุนเปลี่ยนช่องสัญญาณตลอดเวลาหรือบ่อยครั้ง

  • สัญญาณรบกวนจากด้านนอก

เพราะมีช่องสัญญาณที่ต้องการใช้งานเป็นจำนวนมากถึง13ช่องสัญญาณ ทำให้มีผู้ใช้นอกกลุ่มสามารถรับฟังข้อความสนทนาต่างๆ และยังได้รับสัญญาณแทรกจากด้านนอกที่ไม่พึงประสงค์เช่นกัน

จากปัญหาเรื่องการใช้งานของระบบปัจจุบันไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น เป็นข้อจำกัดของระบบวิทยุสื่อสารในปัจจุบันที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่โล่ง มีขนาดกลุ่มบุคคลใช้งานที่พอเหมาะ

ทีมงานจึงมีความเห็นว่า ระบบ Spender Networkจึงเป็นระบบทำงานที่เหมาะสมมากกว่า เนื่องด้วยระบบ Spender Networkเป็นวิทยุสื่อสารที่ใส่ซิม การส่งสัญญาณเป็นการส่งผ่านคลื่นความถี่โทรศัพท์มือถือ จึงมีการใช้งานที่ไม่จำกัดระยะทางและจากการทดสอบเบื้องต้นกับสถานที่จริงพบว่าในพื้นที่ที่เคยมีปัญหาในจุดต่างๆ ก็สามารถติดต่อได้ดีทุกจุด

การแก้จากปัญหาเรื่องมีกลุ่มและผู้ใช้งานเยอะ

พอไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะทางการติดต่อในกลุ่มหรือข้ามแผนกจึงทำได้ไม่มีปัญหา และทำได้รวดเร็วเพราะไม่จำเป็นต้องผ่านศูนย์คอนโทรลอีกต่อไปซึ่งมีความยืดหยุ่นต่อการติดต่อสื่อสาร จึงทำให้ผู้ใช้งาน มีการติดต่อสื่อสารและปรสานงานกันสำเร็จทุกครั้ง เพราะก่อนหน้านั้นการติดต่อกันภายในแผนก หรือแม้แต่สื่อสารข้ามแผนกไม่สามารถมั่นใจได้ 100% ว่าสัญญาณไปถึงหรือไม่ ซึ่งอาจเกิดจากจุดที่ผู้ใช้อยู่เป็นจุดที่อับสัญญาณ หรือการทวนข้อความจากศูนย์คอนโทรลไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั่นเอง

และการแก้ปัญหาสัญญาณรบกวนจากภายนอก

Spender Networkเป็นระบบปิดซึ่งทำให้ผู้ใช้งานสามารถรับ-ส่งสัญญาณได้เพียงแค่เครื่องที่ลงทะเบียนไว้ในกลุ่มผู้ใช้งานเท่านั้น วิทยุสื่อสารระบบทั่วไปหรือแม้กระทั่งผู้ที่อยู่ในระบบเดียวกันก็ตาม หากผู้ดูแลระบบหรือ Admin เอง แต่ไม่มีการลงทะเบียนเข้ากลุ่มผู้ใช้งานก็จะไม่สามารถพูดคุยสนทนากับคนในกลุ่มได้เลย อีกทั้งยังทรายด้วยว่าใครในกลุ่ม online เครื่องและพร้อมต่อการติดต่อ…

จากปัญหาที่ได้กล่าวมาจะพบว่าระบบ Spender Networkได้ตอบสนองการแก้ปัญหาได้ทุกอย่างจากโจทย์ที่ได้รับมาแต่อย่างไรก็ตามระบบ Spender Networkจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากระบบวิทยุสื่อสารเดิม ไม่ว่าจะเป็นค่าบริหารจัดการระบบData Plan และค่าบำรุงรักษาข้อมูลต่างๆของลูกค้าจาก Data Center Server เช่นกัน

สนใจทดสอบเครื่องที่สถานที่จริงไม่มีค่าใช้จ่าย
📞 Hotline : 0852229111
📢 Facebook: https://www.facebook.com/messages/t/spenderclub
📱 Line@ : http://line.me/ti/p/~@spenderclub