กิจการเพื่อการติดต่อสื่อสารในกู้ภัย-หน่วยฉุกเฉิน

Emergency and Rescue Management

การทำงานในส่วนทางการแพทย์ฉุกเฉินเป็นการแข็งขันกับเวลาก็มีความต้องการการสื่อสารที่ดีและชัดเจนทันต่อสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการประสานงานข้อมูล อุปกรณ์การเตรียมห้องฉุกเฉินต่าง ๆ รวมทั้งการส่งต่อผู้ป่วยและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากสถานที่หนึ่งมารักษา จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความแม่นยำของข้อมูล และความรวดเร็วในการปฏิบัติภารกิจเคลื่อนย้าย ก่อนที่ผู้ป่วยจะถึงโรงพยาบาล และแพทย์ผู้ชำนาญสามารถนำข้อมูลที่ชัดเจนเหล่านั้นมาวิเคราะห์ได้ทันท่วงที

วิทยุสื่อสาร SPENDER NETWORK รุ่น TC-1H ทำให้การติดต่อสื่อสาร ประสานงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที ไร้ซึ่งข้อกำจัดเรื่องระยะทาง สามารถเชื่อมต่อทุกการใช้งานเข้าด้วยกันด้วยความมั่นใจ รวมทั้งการระบุตำแหน่งรถพยาบาลหรือ ทีมกู้ภัยว่าอยุ่ตำแหน่งใด (Geolocation System)  ที่ทำงานร่วมกับระบบของ Google Maps  ที่แสดงการจราจรในปัจจุบันได้อย่างปัจจุบัน

Emergency and Rescue Management

View Location

เปิดการแสดงตำแหน่งบนหน้าจอโทรศัพท์ หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมศูนย์สั่งการ (PC-Dispatcher) ทำให้สามารถทราบตำแหน่งแน่ชัดของรถเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวมถึงช่วงระยะเวลานำส่งผู้ป่วยได้ทันท่วงที เพื่อเครียมพร้อมในภารกิจช่วยเหลือของทีมแพทย์ต่อไป

Emergency and Rescue Management

Monitor

เป็นฟังค์ชั่น ที่ออกแบบมาเพื่อ เฝ้าฟัง สัญญาณ จากช่อง อื่น ๆ หรือ กลุ่มอื่น ๆ ไปด้วย พร้อม ๆ กันกับช่องหลัก ซึ่งสามารถตั้งค่าให้เฝ้าฟังได้แบบ Unlimit กี่ช่องหรือกี่กลุ่มก็ได้ จึงทำให้เกิดความคล่องตัวมากสำหรับ เจ้าหน้าที่ ที่ต้องการประสานงานพร้อมกัน หลาย ๆ กลุ่ม

Emergency and Rescue Management

Receive sos

เป็นฟังค์เปิดสัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉินโดยกดปุ่มเดียว กรณีมีเหตุการณ์ไม่คาดคิด หรืออุบัติเหตุ ตัวเครื่องจะส่งสัญญาณนี้ไปยังเครื่องทุกเครื่องในกลุ่ม และที่สำคัญคือจะส่งตำแหน่ง ละติจูด ลองติจูดปัจจุบันไปยังศูนย์สั่งการณ์ เพื่อแสดงต่ำแหน่งที่แน่ชัดสำหรับทีมช่วยเหลือ

Emergency and Rescue Management

Gps Postiontioning

เป็นการเปิดใช้คำสั่งให้ตัวเครื่องส่งสัญญาณตำแหน่งที่อยู่ ขึ้นไปบันทึกที่ Server หรือศูนย์ข้อมูล Data Center แล้วทำการส่งข้อมูลที่อยู่ดังกล่าวกลับมาที่ ศูนย์สั่งการเพื่อแสดงตำแหน่งสถานะ ปัจจุบัน ในลักษณะ Real Time ทำให้สามารถรู้ตำแหน่งที่ตั้งของเครื่อง ทุก ๆ เครื่องได้โดยทันที และทั้งนี้ต้องได้รับการเปิดสิทธ์ จาก Admin เท่านั้นเพื่อความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล

ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม