ข้อเสนอแนะการใช้งาน

6. วิธีการใช้งาน GPS และประโยชน์ต่างๆ จาก software Dispatcher

อธิบาย การ Tracking GPS ผ่าน PC Dispatcher เพื่อติดตามสถานะเครื่อง ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการวางแผนของผู้ใช้งานในระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรม Logistics, Taxi เป็นต้น