ข้อเสนอแนะการใช้งาน

1. ขั้นตอนการสร้าง Account เพื่อ Login ระบบและตรวจสอบรายละเอียดเครื่องในกลุ่มในระบบ Spender Network

ขั้นตอนที่ถูกต้องในการเปิดการใช้งานครั้งแรกในการเปิดระบบวิทยุสื่อสารระบบ Spender Network โดยมีความสำคัญอย่างมากในการกำหนดสิทธิ์การใช้งานของเครื่อง โดยจะได้สิทธิ์ในการตั้งค่าต่างๆของเครื่องที่เปิดการใช้งานภายใต้เครื่องที่เปิดการใช้งานด้วย Account ที่สมัคร