ข้อเสนอแนะการใช้งาน

3. วิธีการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานและกำหนดสิทธิ์ต่างๆ ในแต่ละ User เพื่อใช้งานในระบบ Spender Network

หลังจากลงทะเบียนเปิดการใช้งานระบบและได้สิทธิ์การใช้งานการตั้งค่า Platform Spender Network ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าต่างๆเช่น การตั้งชื่อกลุ่ม , การตั้งชื่อเครื่องแต่ละเครื่อง,