ข้อเสนอแนะการใช้งาน

4. วีดีโอเพื่ออธิบายวิธีการตั้งค่าการเฝ้าฟังหลายช่องพร้อมกัน (Monitor)

ผู้ใช้งานระบบ Spender Network สามารถฟังการใช้งานได้หลายกลุ่มด้วยฟังก์ชัน Monitor โดยจะสามารถฟังกลุ่มต่างๆ ได้หลายกลุ่มพร้อมกัน