ข้อเสนอแนะการใช้งาน

5. แนะนำการเรียนรู้การใช้งาน PC-Dispatcher เบื้องต้น

วิธีการใช้งาน Software Dispatcher Spender Network โดยเป็น Software ที่ใช้งานเพื่อการตรวจสอบการใช้งานสมาชิกในระบบได้ง่ายขึ้น เช่น ตำแหน่งที่ตั้งของสมาชิก, การฟังเสียงบันทึกการสนทนา, การใช้งานฟังค์ชั่น Geofency เพื่อการหนดขอบเขตการใช้งานของสมาชิก เป็นต้น