ข้อเสนอแนะการใช้งาน

2. แนะนำการทำงานระบบ Spender Network โดยละเอียด

เรียนรู้การทำงานระบบ Spender Network เพื่อให้ท่านผู้ใช้งานใช้งานวิทยุสื่อสารระบบ Spender Network ให้ได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุด