วันนี้ผู้เขียนได้มีโอกาสนำผลทดสอบเครื่องวิทยุสื่อสารSpender TC-1H กับสถานที่จริง ณ.ศูนย์แสดงสินค้าระดับประเทศที่ปัจจุบันได้ใช้งานระบบ Spender Network ด้วยเครื่อง Spender TC-1H มากกว่า 300…

เมื่อได้เปิดการใช้งาน Spender Network ในเบื้องต้นแล้ว มาในขั้นตอนนี้จะเป็นการสาธิตวิธีการตั้งค่ากลุ่ม อย่างง่ายๆ เพื่อเริ่มใช้งาน Spender Network ได้ทันที…

Shopping cart

0

No products in the cart.