เกี่ยวกับเรา

About Us

Spender Network

Spender Network เป็นระบบที่ได้เริ่มต้นจากการต่อยอดวิทยุสื่อสาร ภายใต้แบรนด์สินค้า Spender ภายใต้การดูแลคุณภาพโดย T.C. Group ที่มีทีมวิศวกรคุณภาพในการค้นคว้าและเรียนรู้จากการพัฒนา และความก้าวไกลทางเทคโนโลยีใหม่ๆ และด้วยความพร้อมในการดูแลหลังการขาย ให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้งานวิทยุสื่อสารมามากกว่า 32 ปี

Spender Network

T.C. Group มีความภูมิใจที่จะเสนอ Spender Network ต่อผู้ใช้งานวิทยุสื่อสาร Spender ในปัจจุบัน และผู้ใช้งานที่มองหาเครื่องมือวิทยุสื่อสาร ที่สะดวกใช้งานได้ทั่วโลก เพียงแค่มีสัญญาณจากโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ Spender Network มีความยินดีทีจะให้ท่านทดลองระบบการทำงาน Spender Network ทั้ง เครื่องวิทยุสื่อสาร Application หรือ Dispatcher Software เพื่อให้คุณมีความมั่นใจสูงสุดก่อนการตัดสินใจได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
ประสบการณ์
0 ปี
ลูกค้ากว่า
0 +
สินค้ากว่า
0 +
การรับระกันสินค้า
0 ปี