โซโลชั่นสำหรับองค์กร

กิจการเพื่อการบริหารพื้นที่และอาคารสำนักงาน

การสื่อสารภายในพื้นที่และอาการสำนักงานมีความสำคัญในการเชื่อมการติดต่อระหว่างบุคลากรในองค์กรเพื่อบรรลุกิจกรรมใดๆ ในการบริหารงาน จึงต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ฉับไว ถูกต้องเนื่องด้วยการบริหารพื้นที่ขนาดใหญ่และในอาคารมีต้นทุนในการจัดการค่อนข้างสูง มากไปกว่านั้นหากเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องการความฉับไวในการตัดสินใจ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นตึกสูง หรือชั้นใต้ดิน ที่วิทยุสื่อสารระบบธรรมดาไม่สามารถเข้าถึง

วิทยุสื่อสาร SPENDER NETWORK รุ่น TC-1H จะทำให้การติดต่อสื่อสาร ประสานงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที ไร้ซึ่งข้อกำจัดเรื่องระยะทาง และความสูงต่ำของพื้นที่อาคาร สามารถเชื่อมต่อทุกหน้างานเข้าด้วยกันด้วยความมั่นใจ อีกทั้งรองรับการใช้งานช่องร่วมในองค์กรที่ต้องการความเป็นอิสระในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานอีกด้วย

Call Log

เป็นฟังค์ชั่นเฉพาะ สำหรับการบันทึกข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้งาน
เป็นฟังค์ชั่นเฉพาะ สำหรับการบันทึกข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้งาน เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลตรวจสอบในภายหลัง ซึ่งจะสามารถโหลดออกมาเป็นไฟล์เสียงได้โดยสมบูรณ์ แต่ทั้งนี้ต้องมีการเปิดใช้และกำหนดสิทธิ์โดย Admin หลักเพื่อความเป็นส่วนตัวของเจ้าหน้าที่บางบุลคลด้วย

Monitor

เป็นฟังก์ชัน ที่ออกแบบมาเพื่อ เฝ้าฟัง สัญญาณ จากช่อง อื่น ๆ
เป็นฟังค์ชั่นเฉพาะ สำหรับการบันทึกข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้งาน เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลตรวจสอบในภายหลัง ซึ่งจะสามารถโหลดออกมาเป็นไฟล์เสียงได้โดยสมบูรณ์ แต่ทั้งนี้ต้องมีการเปิดใช้และกำหนดสิทธิ์โดย Admin หลักเพื่อความเป็นส่วนตัวของเจ้าหน้าที่บางบุลคลด้วย

Stun

เป็นการสั่งปิดการใช้งานชั่วคราวของเครื่อง กรณีเครื่องหาย
เป็นฟังค์ชั่นเฉพาะ สำหรับการบันทึกข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้งาน เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลตรวจสอบในภายหลัง ซึ่งจะสามารถโหลดออกมาเป็นไฟล์เสียงได้โดยสมบูรณ์ แต่ทั้งนี้ต้องมีการเปิดใช้และกำหนดสิทธิ์โดย Admin หลักเพื่อความเป็นส่วนตัวของเจ้าหน้าที่บางบุลคลด้วย

All Call

เป็นฟังค์ชั่นเฉพาะ สำหรับการกระจายข่าวสารแบบครั้งเดียว
เป็นฟังค์ชั่นเฉพาะ สำหรับการบันทึกข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้งาน เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลตรวจสอบในภายหลัง ซึ่งจะสามารถโหลดออกมาเป็นไฟล์เสียงได้โดยสมบูรณ์ แต่ทั้งนี้ต้องมีการเปิดใช้และกำหนดสิทธิ์โดย Admin หลักเพื่อความเป็นส่วนตัวของเจ้าหน้าที่บางบุลคลด้วย

กิจการเพื่อการติดต่อสื่อสารในกู้ภัย-หน่วยฉุกเฉิน

การทำงานในส่วนทางการแพทย์ฉุกเฉินเป็นการแข็งขันกับเวลาก็มีความต้องการการสื่อสารที่ดีและชัดเจนทันต่อสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการประสานงานข้อมูล อุปกรณ์การเตรียมห้องฉุกเฉินต่าง ๆ รวมทั้งการส่งต่อผู้ป่วยและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากสถานที่หนึ่งมารักษา จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความแม่นยำของข้อมูล และความรวดเร็วในการปฏิบัติภารกิจเคลื่อนย้าย ก่อนที่ผู้ป่วยจะถึงโรงพยาบาล และแพทย์ผู้ชำนาญสามารถนำข้อมูลที่ชัดเจนเหล่านั้นมาวิเคราะห์ได้ทันท่วงที

วิทยุสื่อสาร SPENDER NETWORK รุ่น TC-1H ทำให้การติดต่อสื่อสาร ประสานงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที ไร้ซึ่งข้อกำจัดเรื่องระยะทาง สามารถเชื่อมต่อทุกการใช้งานเข้าด้วยกันด้วยความมั่นใจ รวมทั้งการระบุตำแหน่งรถพยาบาลหรือ ทีมกู้ภัยว่าอยุ่ตำแหน่งใด (Geolocation System)  ที่ทำงานร่วมกับระบบของ Google Maps  ที่แสดงการจราจรในปัจจุบันได้อย่างปัจจุบัน

View Location

เปิดการแสดงตำแหน่งบนหน้าจอโทรศัพท์ หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์
เป็นฟังค์ชั่นเฉพาะ สำหรับการบันทึกข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้งาน เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลตรวจสอบในภายหลัง ซึ่งจะสามารถโหลดออกมาเป็นไฟล์เสียงได้โดยสมบูรณ์ แต่ทั้งนี้ต้องมีการเปิดใช้และกำหนดสิทธิ์โดย Admin หลักเพื่อความเป็นส่วนตัวของเจ้าหน้าที่บางบุลคลด้วย

Monitor

เป็นฟังค์ชั่น ที่ออกแบบมาเพื่อ เฝ้าฟัง สัญญาณ จากช่อง อื่น ๆ
เป็นฟังค์ชั่น ที่ออกแบบมาเพื่อ เฝ้าฟัง สัญญาณ จากช่อง อื่น ๆ หรือ กลุ่มอื่น ๆ ไปด้วย พร้อม ๆ กันกับช่องหลัก ซึ่งสามารถตั้งค่าให้เฝ้าฟังได้แบบ Unlimit กี่ช่องหรือกี่กลุ่มก็ได้ จึงทำให้เกิดความคล่องตัวมากสำหรับ เจ้าหน้าที่ ที่ต้องการประสานงานพร้อมกัน หลาย ๆ กลุ่ม

Receive Sos

เป็นฟังค์เปิดสัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉินโดยกดปุ่มเดียว
เป็นฟังค์เปิดสัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉินโดยกดปุ่มเดียว กรณีมีเหตุการณ์ไม่คาดคิด หรืออุบัติเหตุ ตัวเครื่องจะส่งสัญญาณนี้ไปยังเครื่องทุกเครื่องในกลุ่ม และที่สำคัญคือจะส่งตำแหน่ง ละติจูด ลองติจูดปัจจุบันไปยังศูนย์สั่งการณ์ เพื่อแสดงต่ำแหน่งที่แน่ชัดสำหรับทีมช่วยเหลือ

Gps Postiontioning

เป็นการเปิดใช้คำสั่งให้ตัวเครื่องส่งสัญญาณตำแหน่งที่อยู่
เป็นการเปิดใช้คำสั่งให้ตัวเครื่องส่งสัญญาณตำแหน่งที่อยู่ ขึ้นไปบันทึกที่ Server หรือศูนย์ข้อมูล Data Center แล้วทำการส่งข้อมูลที่อยู่ดังกล่าวกลับมาที่ ศูนย์สั่งการเพื่อแสดงตำแหน่งสถานะ ปัจจุบัน ในลักษณะ Real Time ทำให้สามารถรู้ตำแหน่งที่ตั้งของเครื่อง ทุก ๆ เครื่องได้โดยทันที และทั้งนี้ต้องได้รับการเปิดสิทธ์ จาก Admin เท่านั้นเพื่อความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล

กิจการเพื่อการใช้งานในการรักษาความปลอดภัย

การใช้งานวิทยุสื่อสารในการรักษาความปลอดภัยนั้นเป็นของคู่กัน ไม่ว่าจะเป็น ตำรวจ หรือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในบริษัทเอกชน ต่างก็จำเป็นต้องใช้งานวิทยุสื่อสารทั้งสิ้น โดยในบางครั้งก็มีความจำเป็นต้องใช้งานติดต่อในเรื่องฉุกเฉิน หรือ รายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาที่อยู่ห่างไกลเกินระบบวิทยุสื่อสารในระบบธรรมดาส่งสัญญาณไปถึง รวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ขนาดใหญ่

วิทยุสื่อสาร SPENDER NETWORK รุ่น TC-1H ทำให้การติดต่อสื่อสาร ประสานงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที ไร้ซึ่งข้อกำจัดเรื่องระยะทาง สามารถเชื่อมต่อทุกการใช้งานเข้าด้วยกันด้วยความมั่นใจ รวมทั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ PC-DISPATCHER หรือศูนย์สั่งการเฉพาะที่ติดตั้งที่คอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเชื่อมต่อ SPENDER TC-1H ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ทุกเครื่อง อีกทั้งยังสามารถแก้ไขการตั้งค่าของเครื่องต่างๆ ผ่านทางอินเตอเนต ทำให้เจ้าที่ควบคุมไม่จำเป็นต้องเรียกเครื่องคืนจากหน้างานเพื่อทำการเซตอัพเครื่องใหม่

Stun

เป็นการสั่งปิดการใช้งานชั่วคราวของเครื่อง กรณีเครื่องหาย
เป็นการสั่งปิดการใช้งานชั่วคราวของเครื่อง กรณีเครื่องหาย โดยสามารถปิดการใช้งานได้ทันที ไม่ว่าตัวเครื่องจะเปิดการใช้งานอยู่หรือปิดเครื่องไว้ก็ตาม และสามารถเปิดกลับมาให้ใช้ได้ปรกติทันทีแบบออนไลท์ทุกเมื่อที่ต้องการโดยไม่จำเป็นต้องส่งเครื่องกลับมาที่ศูนย์หลัก

View Location

เปิดการแสดงตำแหน่งบนหน้าจอโทรศัพท์ หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์
เปิดการแสดงตำแหน่งบนหน้าจอโทรศัพท์ หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมศูนย์สั่งการ (PC-Dispatcher) ทำให้สามารถทราบตำแหน่งแน่ชัดของผู้ใช้งานประสานงานร่วม รวมถึงการสนับสนุนขอความช่วยเหลือกำลังเสริม ได้แม่นยำตรงจุดเกิดเหตุหรือประสานเหตุทันท่วงที

Platform Audio

เป็นฟังค์ชั่นเฉพาะ สำหรับการบันทึกข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้งาน
เป็นฟังค์ชั่นเฉพาะ สำหรับการบันทึกข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้งาน เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลตรวจสอบในภายหลัง ซึ่งจะสามารถโหลดออกมาเป็นไฟล์เสียงได้โดยสมบูรณ์ แต่ทั้งนี้ต้องมีการเปิดใช้และกำหนดสิทธิ์โดย Admin หลักเพื่อความเป็นส่วนตัวของเจ้าหน้าที่บางบุลคลด้วย

Display The Group Member

เป็นฟังค์ชั่นพิเศษเพื่อเปิดหรือปิดสถานะตัวตนกลุ่ม
เป็นฟังค์ชั่นพิเศษเพื่อเปิดหรือปิดสถานะตัวตนกลุ่ม เป็นฟังค์ชั่นที่สามารถปกปิดตัวตนกลุ่มให้กลุ่มอื่น ๆ ในองค์กรไม่สามารถมองเห็น กลุ่มที่ตั้งค่านี้ไว้ แต่ยังคงสามารถใช้งานติดต่อ ประสานงานร่วมกันกับทุก ๆ กลุ่มได้โดยปรกติ

our product

Spender TC-11HW

Spender TM-80H

Spender TC-7G

Spender TC-5M

กิจการระบบการขนส่ง Logistics

กิจการระบบการขนส่ง Logistics จะเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอนในการจัดหาวัตถุดิบ (Raw Material) สินค้า (Goods) และบริการ (Services) การเคลื่อนย้ายจากต้นทาง (Source of Origin) ไปยังผู้บริโภคปลายทาง (Final Destination) ได้ทันเวลา (Just-in-time) และมีประสิทธิภาพ และแน่นอนว่าในขบวนการขั้นตอนเหล่านั้น ต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมโยงที่ติดต่อสื่อสารให้มีความชัดเจน สะดวกรวดเร็วและคล่องตัวที่สุดในการใช้งาน อีกทั้งยังคงต้องสามารถติดตามสินค้าได้ว่า ขณะนี้มีความเป็นมา เป็นไปอย่างไร ถึงมือผู้บริโภคหรือยัง

วิทยุสื่อสาร SPENDER NETWORK รุ่น TC-1H ทำให้การติดต่อสื่อสาร ประสานงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที ไร้ซึ่งข้อกำจัดเรื่องระยะทาง สามารถเชื่อมต่อทุกการใช้งานเข้าด้วยกันด้วยความมั่นใจ รวมทั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ PC-DISPATCHER หรือศูนย์สั่งการเฉพาะซึ่งมีการออกแบบมาสำหรับ โลจิสติกส์โดยเฉพาะ สามารถเชื่อมต่อระบบสัญญาณ GPS แบบเรียลไทม์ รวมทั้งทราฟฟิกการจราจร บนท้องถนนเพื่อตรวจสอบเส้นทางที่สะดวกที่สุดรวมทั้งการ GPS Tracking System ทำให้ทุกการเคลื่อนไหว อยู่ในสายตาเจ้าหน้าที่สั่งการตลอดเวลา และอีกหลากหลายฟังค์ชั่นที่น่าสนใจ

Stun

เป็นการสั่งปิดการใช้งานชั่วคราวของเครื่อง กรณีเครื่องหาย
เป็นการสั่งปิดการใช้งานชั่วคราวของเครื่อง กรณีเครื่องหาย โดยสามารถปิดการใช้งานได้ทันที ไม่ว่าตัวเครื่องจะเปิดการใช้งานอยู่หรือปิดเครื่องไว้ก็ตาม และสามารถเปิดกลับมาให้ใช้ได้ปรกติทันทีแบบออนไลท์ทุกเมื่อที่ต้องการโดยไม่จำเป็นต้องส่งเครื่องกลับมาที่ศูนย์หลัก

Platform Audio

เป็นฟังค์ชั่นเฉพาะ สำหรับการบันทึกข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้งาน
เป็นฟังค์ชั่นเฉพาะ สำหรับการบันทึกข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้งาน เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลตรวจสอบในภายหลัง ซึ่งจะสามารถโหลดออกมาเป็นไฟล์เสียงได้โดยสมบูรณ์ แต่ทั้งนี้ต้องมีการเปิดใช้และกำหนดสิทธิ์โดย Admin หลักเพื่อความเป็นส่วนตัวของเจ้าหน้าที่บางบุลคลด้วย

Gps Postiontioning

เป็นการเปิดใช้คำสั่งให้ตัวเครื่องส่งสัญญาณตำแหน่งที่อยู่
เป็นการเปิดใช้คำสั่งให้ตัวเครื่องส่งสัญญาณตำแหน่งที่อยู่ ขึ้นไปบันทึกที่ Server หรือศูนย์ข้อมูล Data Center แล้วทำการส่งข้อมูลที่อยู่ดังกล่าวกลับมาที่ ศูนย์สั่งการเพื่อแสดงตำแหน่งสถานะ ปัจจุบัน ในลักษณะ Real Time ทำให้สามารถรู้ตำแหน่งที่ตั้งของเครื่อง ทุก ๆ เครื่องได้โดยทันที และทั้งนี้ต้องได้รับการเปิดสิทธ์ จาก Admin เท่านั้นเพื่อความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล

View Location

เปิดการแสดงตำแหน่งบนหน้าจอโทรศัพท์ หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์
เปิดการแสดงตำแหน่งบนหน้าจอโทรศัพท์ หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมศูนย์สั่งการ (PC-Dispatcher) ทำให้สามารถทราบตำแหน่งแน่ชัดของผู้ใช้งานประสานงานร่วม รวมถึงการสนับสนุนขอความช่วยเหลือกำลังเสริม ได้แม่นยำตรงจุดเกิดเหตุหรือประสานเหตุทันท่วงที

กิจการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

การดำเนินงานในโรงงานอุตสาหกรรมมีความต้องการในการติดต่อสื่อสารที่มีมิติในการสื่อสารแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารทางเดียวหรือ แม้กระทั่งการติดต่อสื่อสารเป็นกลุ่มใหญ่ ซึ่งต้องการความราบรื่นในการสื่อสารมากที่สุด เพราะความไม่ชัดเจนในข้อความอาจจะหมายถึงต้นทุนและความปลอดภัยในการดำเนินงานของผู้ปฎิบัติงาน วิทยุสื่อสาร “IP Radio” Spender TC-1H มีความยืดหยุ่นในการตั้งค่าวิทยุสื่อสารในแต่ละผู้ใช้งาน เพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งานในแต่ละบทบาทของ ผู้ใช่งานแต่ละท่านเพื่อความราบรื่นในการในการประสานงานตลอดการทำงาน

Priority Call

เป็นฟังค์ชั่นพิเศษสำหรับกำหนดระดับความสำคัญของผู้ใช้งาน
เป็นฟังค์ชั่นพิเศษสำหรับกำหนดระดับความสำคัญของผู้ใช้งาน ซึ่งการกำหนดค่านี้มีผลให้ผู้ใช้งานในระดับต่ำกว่าไม่สามารถแทรกแซงการใช้งานของระดับที่สูงกว่าได้ ในกรณีเดียวกันผู้ใช้งานระดับสูงกว่า สามารถแทรกแซงหรือเบรคการประสานงานร่วมของผู้ใช้งานระดับต่ำกว่าได้ทันที ไม่ว่าผู้ใช้งานนั้น ๆ จะกดปุ่มส่ง(PTT)อยู่ก็ตาม ตัวเครื่องจะถูกตัดสัญญาณจากภาคส่งมาเป็นภาครับทันที นั่นหมายความว่า หัวหน้างานสามารถแก้ไขคำสั่ง หรือเปลี่ยนลักษณะงานได้ทันท่วงทีในขณะที่ลูกน้องกำลังดำเนินงานอยู่

Pc Dispatcher – GeoFancy

เป็นฟังค์ชั่นพิเศษที่ออกแบบมาให้ใช้งานในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
เป็นฟังค์ชั่นพิเศษที่ออกแบบมาให้ใช้งานในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ระบบสามารถระบุพิกัด หรือตั้งขอบเขตการแจ้งเตือนการ เข้า-ออก ในบางพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ได้ โดยสามารถกำหนดทั้งหมดทุกคน หรือเฉพาะบางบุลคลได้ กรณีมีการเข้า-ออกพื้นที่ดังกล่าวจะมีการส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังศูนย์สั่งการณ์ สามารถกำหนดเป็นพื้นที่ความเสี่ยงสูงเพื่อป้องกัน พนักงานเข้าไปในบริเวณ หรือแม้แต่กระทั้งสามารถประยุกมาเป็นการเช็คพนักงานเข้างานได้ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งการใช้งานแล้วแค่การเลือกนำมาใช้ของแต่ละอุตสาหกรรมนั้น ๆ

Voice Record

เป็นฟังค์ชั่นที่มีอยู่บนตัวเครื่องวิทยุเท่านั้น
เป็นฟังค์ชั่นที่มีอยู่บนตัวเครื่องวิทยุเท่านั้น ฟังค์ชั่นนี้จะเป็นการบันทึกสัญญาณเสียงการใช้งานบนตัวเครื่องไว้ 100 ครั้ง ( Data ทั้งหมดจะถูกส่งไปเก็บไว้ที่ Server ) กรณีผู้ใช้งานไม่อยู่หน้าเครื่อง เมื่อกลับมาสามารถเปิดฟังซ้ำได้ทันที พร้อมแสดงสถานะของผู้ส่งในกลุ่มนั้น ๆ ว่าเป็นบุคคลใด แต่ Data ดังกล่าวมาทั้งหมดจะไม่ถูกเก็บไว้ที่เครื่อง เพียงแต่จะถูกส่งไปไว้ที่ Server กลาง และเมื่อเปิดฟัง ข้อมูลก็จะถูกส่งมายังตัวเครื่องจึงทำให้ตัวเครื่องยังคงทำงานได้รวดเร็วเต็มประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นเพียงทางผ่านข้อมูลเท่านั้น เมื่อครบ 100 ข้อความสนทนา ระบบจะบันทึกข้อมูล ซ้ำลูปวนไปเรื่อย ๆ

Spender Network APP

ให้ดาว์โหลดและติดตั้งได้ในโทรศัพท์มือถือ
ให้ดาว์โหลดและติดตั้งได้ในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งออกแบบมาสำหรับ ผู้ใช้งานที่ต้องการประสานงานกับผู้ใช้งานในอุตสาหกรรม และองค์กรณ์ แต่ไม่สะดวกที่จะนำเครื่องพกพาติดตัวไปด้วย กรณีต้องออกนอกกพื้นที่ต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ สามารถนำหมายเลข Account ของตัวเครื่องมาใส่ที่ Application บนโทรศัพท์มือถือ เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้โทรศัพท์เป็นเหมือนตัวเครื่องวิทยุสื่อสาร Spender TC-1H ได้ทันทีและยังควบรวมความสามารถต่าง ๆ ของ PC-Dispatcher ไว้ใน Application ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการติดตามพิกัดตำแหน่งของผู้ใช้งาน การ Tracking ติดตามการใช้งานของสมาชิก กระจัดกลุ่มประชุมชั่วคราวหรือแม้กระทั้งการ STUN เพื่อปิดการใช้งานชั่วคราวเป็นต้น
ให้ดาว์โหลดและติดตั้งได้ในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งออกแบบมาสำหรับ ผู้ใช้งานที่ต้องการประสานงานกับผู้ใช้งานในอุตสาหกรรม และองค์กรณ์ แต่ไม่สะดวกที่จะนำเครื่องพกพาติดตัวไปด้วย กรณีต้องออกนอกกพื้นที่ต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ สามารถนำหมายเลข Account ของตัวเครื่องมาใส่ที่ Application บนโทรศัพท์มือถือ เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้โทรศัพท์เป็นเหมือนตัวเครื่องวิทยุสื่อสาร Spender TC-1H ได้ทันทีและยังควบรวมความสามารถต่าง ๆ ของ PC-Dispatcher ไว้ใน Application ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการติดตามพิกัดตำแหน่งของผู้ใช้งาน การ Tracking ติดตามการใช้งานของสมาชิก กระจัดกลุ่มประชุมชั่วคราวหรือแม้กระทั้งการ STUN เพื่อปิดการใช้งานชั่วคราวเป็นต้น

Spender Network APP

Priority Call

เป็นฟังค์ชั่นพิเศษสำหรับกำหนดระดับความสำคัญของผู้ใช้งาน ซึ่งการกำหนดค่านี้มีผลให้ผู้ใช้งานในระดับต่ำกว่าไม่สามารถแทรกแซงการใช้งานของระดับที่สูงกว่าได้ ในกรณีเดียวกันผู้ใช้งานระดับสูงกว่า สามารถแทรกแซงหรือเบรคการประสานงานร่วมของผู้ใช้งานระดับต่ำกว่าได้ทันที ไม่ว่าผู้ใช้งานนั้น ๆ จะกดปุ่มส่ง(PTT)อยู่ก็ตาม ตัวเครื่องจะถูกตัดสัญญาณจากภาคส่งมาเป็นภาครับทันที นั่นหมายความว่า หัวหน้างานสามารถแก้ไขคำสั่ง หรือเปลี่ยนลักษณะงานได้ทันท่วงทีในขณะที่ลูกน้องกำลังดำเนินงานอยู่
เป็นฟังค์ชั่นพิเศษที่ออกแบบมาให้ใช้งานในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ระบบสามารถระบุพิกัด หรือตั้งขอบเขตการแจ้งเตือนการ เข้า-ออก ในบางพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ได้ โดยสามารถกำหนดทั้งหมดทุกคน หรือเฉพาะบางบุลคลได้ กรณีมีการเข้า-ออกพื้นที่ดังกล่าวจะมีการส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังศูนย์สั่งการณ์ สามารถกำหนดเป็นพื้นที่ความเสี่ยงสูงเพื่อป้องกัน พนักงานเข้าไปในบริเวณ หรือแม้แต่กระทั้งสามารถประยุกมาเป็นการเช็คพนักงานเข้างานได้ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งการใช้งานแล้วแค่การเลือกนำมาใช้ของแต่ละอุตสาหกรรมนั้น ๆ

Pc Dispatcher – GeoFancy

Voice Record

เป็นฟังค์ชั่นที่มีอยู่บนตัวเครื่องวิทยุเท่านั้น ฟังค์ชั่นนี้จะเป็นการบันทึกสัญญาณเสียงการใช้งานบนตัวเครื่องไว้ 100 ครั้ง ( Data ทั้งหมดจะถูกส่งไปเก็บไว้ที่ Server ) กรณีผู้ใช้งานไม่อยู่หน้าเครื่อง เมื่อกลับมาสามารถเปิดฟังซ้ำได้ทันที พร้อมแสดงสถานะของผู้ส่งในกลุ่มนั้น ๆ ว่าเป็นบุคคลใด แต่ Data ดังกล่าวมาทั้งหมดจะไม่ถูกเก็บไว้ที่เครื่อง เพียงแต่จะถูกส่งไปไว้ที่ Server กลาง และเมื่อเปิดฟัง ข้อมูลก็จะถูกส่งมายังตัวเครื่องจึงทำให้ตัวเครื่องยังคงทำงานได้รวดเร็วเต็มประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นเพียงทางผ่านข้อมูลเท่านั้น เมื่อครบ 100 ข้อความสนทนา ระบบจะบันทึกข้อมูล ซ้ำลูปวนไปเรื่อย ๆ

การใช้งานเพื่อกิจกรรม
การท่องเที่ยว

การสื่อสารโดยไม่มีขีดจำกัดด้านระยะทางมีประโยชน์กิจกรรมท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการออกกรุ๊ปทัวร์ หรือ แม่กระทั่งการท่องเที่ยวส่วนตัวที่มีการขับรถตามกันเพื่อท่องเที่ยวเป็นกรุ๊ปใหญ่ วิทยุสื่อสารจึงเป็นการเพิ่มอรรถรสให้การสื่อสารในเพื่อนร่วมกลุ่มมีความสนุกมายิ่งขึ้น วิทยุสื่อสาร “IP Radio” Spender TC-1H สามารถติดต่อสื่อสารอย่างไม่จำกัดระยะทาง ทำให้ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ว่าจะอยู่ ณ สถานที่ใดก็ตาม อีกทั้งยังรองรับการใช้งานผ่าน Application “Spender Network” ผ่านโทรศัพท์มือถืออีกด้วย

Private Call

เป็นฟังค์ชั่นสำหรับเปิดใช้งานเฉพาะกลุ่มชั่วคราว
เป็นฟังค์ชั่นสำหรับเปิดใช้งานเฉพาะกลุ่มชั่วคราว โดยที่ Admin ผู้ดูแลระบบ ไม่จำเป็นต้องสร้างกลุ่มหรือกรุ๊ปใหม่ใด ๆ เพียงผู้ใช้งานเลือกบุคคลที่ต้องการ แล้วเลือกสร้างกลุ่มก็สามารถเพิ่มกลุ่มชั่วคราวได้ทันที และเมื่อเลิกใช้งาน กลุ่มนี้ก็จะหายไปโดยที่ไม่ต้องนำเครื่องเข้ามาโปรแกรมใหม่ใด ๆ ทั้งสิ้น และสามารถทำการจัดการกลุ่มได้จากเครื่องตัวเองได้ทันที จึงเป็นความอิสระสำหรับผู้ใช้งานกลุ่มท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ซึ่งแต่ละกลุ่มจะแยกอิสระจากกัน 100 % แต่กรณีต้องการแจมกลุ่มกันก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

All Call

เป็นฟังค์ชั่น ที่ออกแบบมาเพื่อ เฝ้าฟัง สัญญาณ จากช่อง อื่น ๆ
เป็นฟังค์ชั่นพิเศษที่สามารถแจ้งข่าวหรือประกาศข้อความสำคัญกับทุก ๆ เครื่อง แม้ว่าจะอยู่คนละกลุ่มกันก็ตาม ในธุรกิจการท่องเที่ยวอาจแบ่งกรุ๊ปต่าง ๆ ออกเป็นหลาย ๆ กรุ๊ป และแยกอิสระต่อกันเพื่อความเป็นส่วนตัวในกรุ๊ปนั้น ๆ แต่กรณีมีความจำเป็นต้องประกาศข่าวหรือ แจ้งเตือนทุก ๆ กรุ๊ปพร้อม ๆ กันก็สามารถใช้งานฟังค์ชั่นนี้เข้ามาช่วยได้ทันที

View Location

เปิดการแสดงตำแหน่งบนหน้าจอโทรศัพท์ หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์
เป็นฟังค์เปิดสัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉินโดยกดปุ่มเดียว กรณีมีเหตุการณ์ไม่คาดคิด หรืออุบัติเหตุ ตัวเครื่องจะส่งสัญญาณนี้ไปยังเครื่องทุกเครื่องในกลุ่ม และที่สำคัญคือจะส่งตำแหน่ง ละติจูด ลองติจูดปัจจุบันไปยังศูนย์สั่งการณ์ เพื่อแสดงต่ำแหน่งที่แน่ชัดสำหรับทีมช่วยเหลือ

Gps Postiontioning

เป็นการเปิดใช้คำสั่งให้ตัวเครื่องส่งสัญญาณตำแหน่งที่อยู่
เปิดการแสดงตำแหน่งบนหน้าจอโทรศัพท์ หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมศูนย์สั่งการ (PC-Dispatcher) ทำให้สามารถทราบตำแหน่งแน่ชัดของผู้ใช้งาน หรือลูกทีม รวมถึงติดตามตำแหน่งพิกัดต่าง ๆ ที่ผ่านมาด้วย GPS Tracking.