ข้อเสนอแนะการใช้งาน

Table of Contents

1. ขั้นตอนการสร้าง Account เพื่อ Login ระบบและตรวจสอบรายละเอียดเครื่องในกลุ่มในระบบ Spender Network

ขั้นตอนที่ถูกต้องในการเปิดการใช้งานครั้งแรกในการเปิดระบบวิทยุสื่อสารระบบ Spender Network โดยมีความสำคัญอย่างมากในการกำหนดสิทธิ์การใช้งานของเครื่อง โดยจะได้สิทธิ์ในการตั้งค่าต่างๆของเครื่องที่เปิดการใช้งานภายใต้เครื่องที่เปิดการใช้งานด้วย Account ที่สมัคร

2. แนะนำการทำงานระบบ Spender Network โดยละเอียด

เรียนรู้การทำงานระบบ Spender Network เพื่อให้ท่านผู้ใช้งานใช้งานวิทยุสื่อสารระบบ Spender Network ให้ได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุด

3. วิธีการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานและกำหนดสิทธิ์ต่างๆ ในแต่ละ User เพื่อใช้งานในระบบ Spender Network

หลังจากลงทะเบียนเปิดการใช้งานระบบและได้สิทธิ์การใช้งานการตั้งค่า Platform Spender Network ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าต่างๆเช่น การตั้งชื่อกลุ่ม , การตั้งชื่อเครื่องแต่ละเครื่อง,

4. วีดีโอเพื่ออธิบายวิธีการตั้งค่าการเฝ้าฟังหลายช่องพร้อมกัน (Monitor)

ผู้ใช้งานระบบ Spender Network สามารถฟังการใช้งานได้หลายกลุ่มด้วยฟังก์ชัน Monitor โดยจะสามารถฟังกลุ่มต่างๆ ได้หลายกลุ่มพร้อมกัน

5. แนะนำการเรียนรู้การใช้งาน PC-Dispatcher เบื้องต้น

วิธีการใช้งาน Software Dispatcher Spender Network โดยเป็น Software ที่ใช้งานเพื่อการตรวจสอบการใช้งานสมาชิกในระบบได้ง่ายขึ้น เช่น ตำแหน่งที่ตั้งของสมาชิก, การฟังเสียงบันทึกการสนทนา, การใช้งานฟังค์ชั่น Geofency เพื่อการหนดขอบเขตการใช้งานของสมาชิก เป็นต้น

6. วิธีการใช้งาน GPS และประโยชน์ต่างๆ จาก software Dispatcher

อธิบาย การ Tracking GPS ผ่าน PC Dispatcher เพื่อติดตามสถานะเครื่อง ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการวางแผนของผู้ใช้งานในระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรม Logistics, Taxi เป็นต้น